התבודדות

בקול דממה דקה

להיות ברשות היחיד גם כשאתה ברשות הרבים

ללבב את הלב

להמליך אותו על עולמך הפנימי

החיים שלו - דרכינו

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו