כסליו - במילוי 'אב הרחמים', סומך נופלים - אור שמגיע ממקומות חשוכים, שינה

שינה כמהות - מרדים את חלקי הישות שלך, החלק המתנגד להשראה ממרום

כשהדעת והמחשבה ערים, קשה ההשראה ממרום - לראייה רמת האכזבה שלך -> התנגשות בין הדעת והרצון שלך לסדר האלוקי

שלב ראשון - התבוננות על המחשבות, שב ואל תעשה - לא להרהר עליהן

באמצעות הנהגה של המחשבה הפנימית

תסכול - אתה לא מעריך את הדרישה שלך לטוב, והוא לא ביחס למימוש הרצון

להיות מואר מהדרישה והרצון

כלל : יש ה' בעולם והוא עושה מה שהוא רוצה !

ליקוטי הלכות/ציצית-ג', מקומו, תשובה למעלה מהמקום,

לבקש את ה' מכל מקום שהוא נמצא ואין שום מקום שימנעהו (כדור נוסטלגין)

שיתוף ה' במצבך ואז החלל הפנוי מקבל מילוי...

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו