לעצום עיניים ולהקשיב לפנימיותי...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו