סיום מסכת עבודה זרה - אורי - לבקש על צרכיך בתפילה...

אבדת בת מלך - לבקש מהנשמה - איך שתתגלה בחיים ?!

1. לבחור מקום

2. מתגעגע, מבקש מצפה...

מקום...התבודדות... מקום שאדם חושב שם כל האדם...מקומו של עולם...

אבדה - למצוא את המקום שלך

התענוג - מתגלה הגעגוע - זאת הבת מלך...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו