ברור 1 - השתקפות הנק. החסומות שלי

ברור 2 - עבודה עם הלבושים

שיר של מאור...

ברור 3 - חמץ הינו המאמץ יתר - התשובה היא הקשר

ברור 4 - האחד שראה אותי

ברור 5 - לאור הנר, התבודדות וכעס, מתוך האור לבדוק את החמץ

ברור 6 - יישוב הדעת מול המדמה

סיפור של קרילבך

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו