מהלך המפגשים

הלכות - מסכת ברכות

מוהר"ן יב' תנינא - איה השה לעולה (חלק א')

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו