עומק עלול לגרום לעקמומיות

להחליף לוי  (דין) בכהן (חסד) - בילבול הגבולות והמשקלים - שקר המלביש עצמו באמת

הנפילות הן מפנימיות לא מיושרת

סוד הגאולה - הקשר של האיש הישראלי עם פנימיותו

טעות קורח - דחיקת השעה והקושי של הצמצום

מחול - מעגל/ עיגול - כולם במרחק שווה מהאמצע - סגולה

יושר - מדרגות - השתלשלות - עבודה לפי דרגות - בחירה

אתגר של נשיאת הפכים

ברור האמת הינו יצירת קשר עם האור

החוויה הרגשית (נפשית) הינה זמנית/בתנועה - לכן עוד מעט יכול להיות אחרת

ישוב הדעת להיות בישוב לא משתנה למרות ההשתנות

להיות גבולי אבל עם לב פתוח

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו