מחצית השקל - אין הברכה (חסד) שורה על דבר הנמנה (גבורה)

סוד המשקל - מידות הן כלי לשפע האלוקי

שקל - לשון משקל, מחצית - אמצע

גפן / נגף

אחדות מול נפרדות

צמצום או להביות הלב

בחירה להצטמצם כדי להתגלות בעולם...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו