דור המבול - אורות ללא כלים -עריות, וגזל -ללא גדרות וגבול, רוצים אור אין סוף

ביטוי פשוט לתיבה - גבולות - גבולות כדי להגיע לקדושה - ד' אמות הלכה

 - מעשה במטר - רבי נחמן -  הבית של האיש הפשוט - תיבה

מקום בלב לכל אחד - אמונה פשוטה

- שיחות הר"ן,  לה' - אפיקורסות גדול בעולם

תנועת ההשכלה הפנימית ("נחמד להשכיל"...) ע"ח האמונה הפשוטה וההקשבה לרגשות הפנימיים

"ישכיל" - להיות חזק באמונתו - רבי נחמן

התיבה - אור האמונה אל מול מבול החיים

- בעלש"ט - עמוד התפילה

צוהר תעשה לתיבה, שהתיבה תצהיא (תאיר) באותיות התורה

צריך האדם לכלול נשמתו בהן ולעלות בעולמות לשמחה לאין שיעור...

תורה לשמה - לשם האות

@&@& - ניגון - מאור - #&#&

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו