שיתוף - תפילה כפעימות לב

לעורר כוונה ולב בתפילה - 1. נוכח פני ה'  2. חיבור לתיבות התפילה

התפילה מייצגת את החיבור שלי עם עצמי

קשר רוחני עם האתה - "ברוך אתה ה'..."

המפגש עם המילה "אבא"

קשר עם מידתיות - להטות כלפי חסד את עצמך

האחריות שלך - חיבור למהותך

התחזקות => גמישות

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו