מעמד הר סיני - לפני - התעוררות מלמעלה, אחרי - התעוררות מלמטה - דרך הפה - הרחב פיך ואמלאהו.

עכשיו כשהתורה בידינו - רצון ה' בידינו

הפה - הכלי לשפע - מלא מאיתו יתברך

מהו דיבור שלם ?! דיבור שמייצר חיבור

גמרא - תפילה של ה'- ישמעאל בני ברכני...

למלל את רצון ה' בפה

יוצר חסרון בשביל הקשר - עיסוק בו

גמרא - מניין שאין מרצים אדם בשעת כעסן - משמות - תן לה' להירגע....

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו