מסכת אבות - פרק ד' - קניין התורה: ".. אהוב..."

מסר יציאת מצרים - אהבה ללא תנאי - כי אתה חלק אלוקה ממעל !

הרב קוק - המגמה האחרונה :"...הקדושה... ככל שיאהב יותר את עצמו, כך יתפשט הטוב שבו על הכל...וכך יתגבר האור בעולם..."

כל מציאות האדם הינה אלוקית, בגוף, נפש ורוח - תקשיב לכך - הגוף הינו אור - כותנות אור

לחפש את פתיחת הלב - "הוא יפתח ליבנו בתורתו..." - עיקר ההבנה הינו בלב

פיסצנא : מפתח הנפש - דרך החוויה האישית להרחיב לקשר עם ה'

זרימה שוטפת - הרב דוד בן יוסף  - "טיפול בבעיות עיניים" - מגלי זעם לגלי צהל...

נדב ואביהו - בחירה בחיים - בעבודות של העולם הזה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו