חודש תמוז - "כל רדפ-יה, ישיג-וה " - חודש של דין - אהבה מסותרת, מעל העולם ובתוך העולם

קורח - לחוש את המחלוקת לפני ההבנות השכליות

"...כל העדה קדושים... ומדוע תתנשאו על קהל ה'..."

1. דיבור ש לאמת 2. הכוונה נפולה ומעוותת (בגלל העיוות שלו עצמו-גאווה)

אמת שמסתירה ליקוי בנפש

הרב קוק : כל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים עימה - יש לנקות את סיגי החסרונות...

גדילה רוחנית - ראיית חסרונות שורשיים

קישור ליוטיוב : https://youtu.be/QcJEJr2j7H0

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו