כל המכות הן בשביל הידע הנסתר והנעלם - והשבות אל לבבך - אני ה'

הכל ממנו ואליו... ואז הכל חשוב

עיבור / יניקה / מוחין

כל מכה חשפה עוד חסימה במציאות - לאפשר למציאות לחזור למקום המקורי שלה

מכות מרככות את הטבע הגס

מכות מייצרות קשר...

צריך קשב ורצון לחפש את הקשר שרוצים בשבילך

מעבר בין כרוני לאקוטי - התעוררות לריפוי

נשמה - שפע מהבורא, המתגלה בלבושים (צמצומים) ועיקר העבודה למצוא את הקשר לשפע

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו