ברור הפחד, בראש השנה נפתחים הספרים והברורים.

במה אתה לא מאמין ?!

חלבן/אלול תשרי - ע"מ פח

הארת יג מידות הרחמים

ריבוי חסדים ועוצם אהבתו לישראל שאין שיעור כלל

הנהגה הנסתרת (ייחוד ואהבה) המתלבשת בהנהגה הגלויה (המשפט)

להעצים בנפשנו את ההכרה בטוב ה' וגודל אהבתו - קשרי אהבה עצמיים

כח המדמה לוקח אותך מעבר למקום העכשוי שלך - הבנה שעכשיו זה רק מימד

לחזק ולחדש את הקשר עם האפשרות שיהיה טוב, שאתה טוב, שה' טוב...

כנות ואמת...

יש תחושה ויש אני

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו