ברכות לשמחה בונים - חתונה קרובה

יורטציאד להרב חרל"פ - רזי לי

רשמים מתוך דחיפה פנימית - משאירים רשמים - גילוי ה'

ספר - תיבת תהודה לפנימיותך

רשימה עצמית - השיחה עם האחר הוא זיווג והולדה

הרב קוק - "... אין הבדל בין האמת הפרטית לאמת הכללית..."

העונג - היחוד עימו (קב"ה)

שיקוף האישה לגבר

אליה משתף

@# ניגון #@#

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו