שעור חובה לתלמידים של יובל....

הרב קוק - היסורים - ערפל על המושג האלוהי

שיתוף של יובל על מה שעובר עליו....

כוחי ועוצם ידי...אנחנו "מסתדרים" בלי ה'...לבנות קשר עם האמת...לכפור בהתנהלות הקודמת שלנו...

הברכה לפי הכלי שלך

כבוד - הרגל התנהגותי

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו