"וירא אליו..." - מצוות ביקור חולים, הארת הפנים, מתוך השתדלות פרטית נפתח צינור להחיות את החולה

החולים הקשים מושכים שכינה וחסד ממקום יותר גבוה ודווקא בגלל החולי השכינה לראשותיו - לאור הצדיק - השגות אלוקות

"יושב פתח האוהל כחום היום..." - התגלות ה' בזכות העיכוב, ככל שיותר בפתח הקדושה כך מתגברות המניעות

יצירת כלי דרך ההמתנה

ההתמודדות כחום היום - מול ההרגלים הנפשיים שלך, האחריות על הפתח - על הרצון שלך, הכניסה לא תלויה בך

הכניסה - ההבנה שה' נמצא איתך בחייך... הקושי שאתה לא בטוח שה' איתך.

לא לשוב לאחור !!!  עד אשר ירוחם מן השמיים...

בניית כלי לאמונת חכמים

מוהר"ן - תנינא מח

ניגונים...

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו