איך להיות ברגע ? להיות קשוב ובכנות לפגוש את מה שעובר עלי

כל תחושה מביא לי הקדוש ברוך הוא

מה זה הגעתי ? להיות במודעות לחוויה הפנימית - חיבור בין פנימיות לחיצוניות

וירא אליו - בחינת התגלות אלוקית

אלוני ממרא - היכלי התמורות, 

אי אפשר לפגוש את הנק. האלוקית אלא ע"י כניסה להיכל התמורות.

השגת הגילוי דרך הברורים (לקבל את העומס בשמחה - ימימה)

התמורות אינן בעיה  - דרכן מתקרבים

@$@$ ניגון אלוני @$@$

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו