על האמת והטוב שבי

חיי מוהר"ן - אהבת חברים

שכל העולם יתמהו על אהבתנו...

אהבת ישראל ככלי לשפע - כלליות

אם הלב אוהב ישראל - הרי הוא כלי

סיפור מקרליבך

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו