דרך המלך - האדמור מפיסצנה - נח - (המשך)

זיהוי תנועות פנימיות - אלוקות

פגישת ה' באמת

הרגש - שער ופתח למפגש עם ה יתברך - הזדמנות לקשר

הנשמה - מתפעלת כל הזמן, לתת לה לגיטימציה למה שהיא צריכה - עבודה שבלב

מחשבה חזקהזכה ובהירה שאתה עומד נוכח פני ה'

ברוך - אתה - ה' - האור העליון נכתב עליו

מה שיורד ממרום תחילה אינו מושג, אח"כ אתה מעבד זאת

@& ניגון &@

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו