ראה אנוכי נותן לפניכם את הברכה והקללה - איך זה בעבודה שלי ?

הברכה והקללה לפי האדם והכלי שיש לו - לפי תפיסת המציאות שלו

מפתח לערך עצמי ללא תלות באחרים - מתוקף הבחירה

כל יום בחר מחדש - לוקח אחריות על הבחירות שלי ומפסיק להצדיק את החסימות

מפתח קשר עם הנשמות שלידי - מאמן עצמי לראות את האור הפנימי של כל דבר

ליבי שואל - כיצד אבחר ?! - לזהות מה מפעיל אותי, ההבנה שלי של הפנימיות שיא היציבות שלי.

מפשיט את הלבוש - מזהה את את הנק. שעולה לי לתיקון - מגלה אלוקות דרכי - יש בכל רגע במציאות גילוי של נק. האמת - לומד לזהות אותה.

(תמונה ישנה)

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו