שיחות הר"ן - שיחה ע' - לא לתת לה' לגזור גזרות !

כשמפרש יהודי שיחתו לפניו - ה' עוזב הכל (דינים) ומקשיב לו - המתקה ודחיית הדינים.

צוואת הריב"ש - אות קלד - קשר עם ה'

להסתכל על הקשר עם ה' שהוא מסתכל עלינו עין בעין

אות כב - ייחודים - כל מה שרואה ועושה יזכור בקב"ה

כל התחושות שלנו - גילוי מידותיו

לכן צריך חיבור לעצמך !

עושה בתחתון ומרמש בעליונים

לחוש את מה שאתה אומר בתפילה

ההוויה שלך היא היא הקשר, החיות והדיאלוג שלך עם ה'.

כשאדם חסום בפני עצמו (לב אבן), קשה לו ליצור קשר עם ה'

אני - חווית המודעות -> צריכה להרפות לאין - לאין סוף, לדיאלוג של הנשמה עם בוראה... המתקיים מאליו..

-- מנגינת רחמים - לחן בעלש"ט בחסות יצחק  --

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו