הכשרת האברכים - פרק א'

רצון להתקרבות לה' - חיבור וקרבה ליעדך

הליכה להתקרבות - אט אט צורת חייך

שולחן ערוך : בכל דרכך דעהו

דרכי הנבואה - מינימום של יהודי

חסיד - בעל נפש - נפש גלויה - התעוררות להתרגשות

יש שיודעים בדעתם, אך אינם מרגישים זאת - מתי חשת אהבה לבורא ?!

מתי אתה מרגיש שליבך נפתח או נסגר - הרגשת הקיום

רוצה לרצות ולהשתוקק למרות שאינו מרגיש מרגיש - העולם סטרטר לעורר הנפש

צדיקים ליבם ברשותם...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו