הכשרת האברכים - פרק ט' / אות ב'/ עמוד קז'

הקדמה - דע את גדולתך !  - קריאה ועבודה

אות ב' - נרגיש את התרגשות נפשנו לקדושה - חסיד בעל נפש

בהזדככות נפש - היא תנהיגו

עץ החיים מול עץ הדעת טוב ורע

2 סוגי התרגשות

1. התרגשות מבפנים (בלבוש קדושה/התרגשות "סתם"/מתוך תאוה)

2. התרגשות מבחוץ (בלבוש קדושה/התרגשות "סתם"/מתוך תאוה)

עמוד קי' : -> להלביש את ההתרגשות בקדושה

-> אל תמהר לעשות בהתרגשות כפי שעולה על ליבך

=> הרגש שעובר עליך כרגע - זה הקשר עם ה'

עמוד קיב': שעבוד התרגשות "סתמית" לעבודת ה' או לעורר ע"י פעולה חיצונית לעבודת ה'

עמוד קיג': התעוררות ע"י ניגון, קח ניגון ותחשוב אתה מול ה' ואז בעצמך תרגיש שנפשך יוצאת...

אמן

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו