רב אוּשֶר - עניין החבורה (מתוך חברותא)

איש את אחיו יואחזו... נק. החבר והתבודדות

דוד ויונתן - אהבה שאינה תלויה בדבר - אהבתם לאין סוף

סיבה למצוא את המסובב - הקשר עם הקב"ה

שבר שלנו - להיות אהוב - יש הרבה תנאים לסביבה...

אהבה שאינה תלויה בדבר - רק בקב"ה

החבר הוא רק סיבה - ולא מסובב - להתפלל על זה ולא להתבלבל

תפקיד האנטרס - להצית את הידידות רק כהכנה למקום הבא... שאז נלקח האנטרס... ויראו שזה ממנו

ואז יצאו, יחפשו וימצאו את ה'.

רצון לגילוי ה' - ביחד

הציר להכל - הקב"ה

בדרך נוצרים קשרים - שמאפשרים את הברור...

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו