שיתוף של חיים

הפרשה - בראשית ברא אלוקים...סופי אותיות אמ"ת - חותם של הקב"ה

ההבדל בין הנבראים - רמות הרצון לאמת

געגוע לאמת - אהבת האמת - תשוקה

מחויבות כדרך חיים - אמת הוא אחד- אין עוד מלבדו - אך מצד המקבלים יש שינויים רבים

אך יש לעשות אמת לאמיתה - גילוי האמת הפרטית שלי בעולם (בלכתך בדרך)

מתוך האמת המוחלטת שאין עוד מלבדו - נר לרגלינו

כלל : יש חושך קבוע שמסבב ובתוכו העבודה

חושך -> שכחה -> מיתת הלב

יום שכולו שבת, שבכל יום יום רגע ורגע נוכחות ה' בחייך

"אותך קיוויתי כל היום..." תהילים - כל היום דייקא - שתדריכני ולתמדני - עיסוק קבוע בבורא

לצאת מהחושך ע"י דיבור של אמת

יובל עונה...

ניגון נועם שבת

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו