חלבן - מעבר מלוי לכהן ע"י גבורה - קנאה כביטוי של אהבה

2  צדדים בעם / איש הישראלי - 

  1. עם קדוש (חקוק ללא פגם לעולם) – נשמה – פנימיות
  2. מתלבש בחומר/בגוף – תלוי במעשים - חיצוניות

כל הפשעים לא יכולים לכסות את האהבה – הנשמה העצמית

האור מתגלה ע"י דיוק במעשים, מהות החיים להאיר את הפנימיות בחיצוניות

התגלות הנשמה במחשבה דיבור ומעשה

 

"תוכחה מגולה מאהבה מסותרת" – השילוב בין דין לחסד

לחסד אסור להתעלם מהחיצוניות

והדין חייב להיות מחובר לפנימיות הטהורה

 

"כי מרחמם ינהגם" – מי שיודע קדושת ישראל ואיך כל עוון רחוק מהם...

הייסורים באים בזיוף בין החיצוני לגודל הנשמה

רחמים – להחזיר את הידע הנ"ל

העוונות באים מרוח שטות/ חוסר דעת

בזכות התעוררות הפנימיות תגיע כפירה בחטאים

 

פינחס זכה בברית שלום – חיבור ההפכים / אור והכלי / שלום בין החסד לגבורה

 

בעלש"ט – "הידבק במידותיו" – להידבק בפנימיות המידות ולא בחיצוניות

המידות הן אלוקיות לכן צריך להתיישר כלפיהן ולעבוד איתן

בחיצוניות נראים נפרדים, הרי חסד אינו גבורה, אך בפנימיות הינם אחד

 

להתפלל אליו ולא למידותיו

איך מכל דבר אני פוגש את ה' יתברך...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו