התבודדות היא מעלה גדולה מן הכל

מאיר משתף - יש בורא לעולם

אדם נוכח עם פנימיותו ועם הקב"ה כדרך חיים

הקשר הפשוט עם הבורא "אין עוד מלבדו" - עוד נעלם מאיתנו

מסילת ישרים/באור דרכי החסידות - יראה / רמח"ל

- הוא עומד מול ה' ממש - וזה קשה יותר בלב - חוש לא עוזר לזה - 

אך במעט התבוננות ותשומת לב יצליח לקבע בלבבו הדבר, כאיש המדבר אל רעהו...

מבוכה - מפגש עם המרחק שלי עם ה'

אי שקט - כי אתה חושב שיש בך צד לא לגיטימי - זה לא אלוקי

להרגיש אהוב גם אם שום דבר לא מסתדר...

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו