פרשת הגאולה...10 המכות...

קליפת מצריים - הסתרת האלוקות - הקליפה שבי, החלקים שבנו שמבלבלים אותנו.

"...וידעתם כי אני ה'"...

לחיות בתודעה של יציאת מצריים

נגוף למצריים, רפוא לישראל - התגלות ה' דרך המכות

איך כל מכה שאתה מקבל בחיצוניות ובפנימיות עוזרת לגילוי האור שבך.

מתחדדת הנקודה שמחכה לגילוי - לפתוח את האור החסום

-> לחיות את הידיעה שיש בורא לעולם !

מכת בכורות - בחינת ראשית - דעת - חיבור - בין הראש ללב

פרעה - עורף - מנתק את הקשר בין הראש ללב - לחיות בהזרמה נשמתית מלאה

מה שמוריד ומשמח אותי זה המרחק מה' !

דעת - הסתכלות מבוררת - הכנעת חוכמת הטבע והגברת חכמת ההשגחה - אמונת ההשגחה

ישראל מעל הטבע.

ה', התורה, ישראל - יש את הנגלה והנסתר - להזדרז לגלות את הפנימיות

איך אני ביומיום עובר בין המצבים, לחדש את עבודת ההתקרבות לה' - לעצמי

@$@ ניגון @#@

העבודה הפנימית משמחת ואינה "עבודה קשה"...

תחושת ההשגחה...להגיד ברגש את יג' העיקרים

קמב/שיחות הר"ן - כשנופל ספקות באמונה - להגיד בפה - אני מאמין באמונה שלמה...

כשאומר אני מאמין - ממתיק את הספקות - 

כח האמונה - דווקא דרך הדיבור - האמונה תלויה בפה האדם  - סימן לאמונה והתחזקות באמונה

הדיבור מחזיר אותך לעצמך...

בלבבי - כשהאדם חי עם האמת - הקב"ה - לא עוברים יותר מ-10 דק בלי תפילה

עובר מה שאני עובר - ומחבר לאחד.

מהלך עם ה' - בלשון נוכח - התפילה הינה המטרה - הקשר עם ה' - טוב ה' לכל

"חי כללים" - לדבר בכל רגע ורגע, בלשון נוכח

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו