יובל עונה - הרצון להיות נאהב - אני החסם לעצמי להצלחה...

עזות ד'קדושה מול עזות פנים

שלב 1 - זיהוי החמץ - הגילוי משחרר

שלב 2 - ביטוי של היישום / השינוי

עבודה בהדרגה - זיהוי וקבלה

שכר לפרישה ושכר לדרישה

איך לדעת ?! - תפילה...

פסח - שפתיים מרחשות

דיבור כלי לשפע - מוהר"ן לד'

תדר של "שיחה"

זיהוי הלבושים - עם ליבי אשיחה

הכשרת האברכים - להיות איש מתרגש - זה המצא להתגלות - כח הציור בנפש - דרך כלי הדיבור

לדלות רגש של קדושה מקרבו - הספר (הגדה) - כלי לגילוי הקדושה העצמית

1. מחשבה פשוטה - כאילו גם אתה היית שם

2. מחשבה מחדשת - מה שעולה מקרבך

הלכות לפסח

חמישי  - מכירת חמץ, בערב ביעור חמץ - חיפוש בבית

שישי - שרפת חמץ - ללא ברכה

שבת - תפילת ותיקין - סיום אכילת חמץ עד 10 +-, ביעור החמץ הנותר עד 11+- כולל ברכה

בצאת השבת - להחליף מפה - נרות, הבדלה .... בהצלחה ושמחת החג...

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו