עבודה מול הבלבול - ביחס למציאות ולא לבלבול, את הבלבול יש לחבק - ולהתמלא מהקשר

לא לתפוס צד בעבודת ה'

קרליבך על כסליו

ליקוטי הלכות/ציצית ה' - עיקר התוכחה - שיר של חסד - להטות כלפי חסד

צדק אמיתי - מעלה בך את הריח הטוב

לבטוח ברחמי ה' שכל עוונותינו יכולים להפוך לזכויות

עיקר התוכחה שיחזק עצמו להתחיל שוב בעבודת ה'

החומר גלם שלך הוא הוא מהלך התיקון שלך ושל השכינה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו