@%@ שיר של אלוני - לא להסתנוור מהאור להישאר מחובר לאדמה @%@

בעלש"ט - מלא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מנה...

הנקודה היהודית מאוד נסתרת ונעלמת...

להפשיט מהגשמיות ולהישאר ברוחניות - להשגת הנשמה בלבד

תרגול רוחני - את כל ההתפעלויות שלי אני מעביר למקום אחד - אליו - לקשר איתו

אין בעיה עם שום דבר שאתה עובר, רק תשוחח עם זה - איתו

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו