התבודדות מתוך בושה וחשיפה

מעלה גדולה מן הכל... לפגוש את עצמי

תפילה לחשוף את הכל באמת

הפחד אומר - אל תחשוף אותי...

שמחה אמיתית - להיות חשוף ופתוח באמת

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו