אהבת האמת - הודאה על האמת, מפגש עם מה שעובר בנפשך ולא מה אתה רוצה

אמת עצם הגילוי האלוקי - יכולת ההבחנה האם אני נמצא/מדבר מתוך האמת הפנימית שלי

הקול קול יעקב (פנימיות) והידיים ידי עשיו (חיצוניות) - המאבק בין הפנים לחוץ

התמודדות באמצעות: מלחמה (הכנעה), מתנה (הבדלה), תפילה (המתקה)

הכנעה - מלחמה לא להיכנע לתגובה המיידית, אלא דווקא לא לעשות דבר, רק התבוננות על מה שעולה בנפשי

זה החומר להעלות לה' - עולה לתיקוני

הבדלה - הבדלת המתרחש החיצוני מפנימיותי, להפשיט הרגש ממושא הרגש. מפגש פנימי עם החיצוני

המתקה - חזרה לדעת שאין עוד מלבדו, הכל מאת ה' ונוצר קשר עם בורא עולם - זה מספיק...

ולעיתים יש גם בהירות / הבנה למה הנקודה לתיקון

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו