גלות - דבר שאינו נמצא במקומו (אדם/דיבור/שתיקה/מחשבה/מעשה)

גאולה - הוצאה מהכוח אל הפועל, להוציא מעצמך את אור נשמתך, את נקודת האלוקות הטמונה, השייכת לליבך.

אבן שלמה / שמות - קרליבך - צעד ראשון לגאולה, להפסיק לאהוב את הסבל/התאהבתי בחסימה

עבד - מוטרד מדברים קטנים

הגבול האישי מתרחב כשהאדם יותר בטוח בעצמו - התרחבות הכלי יוצרת בהירות

התקשרות לנקודה הפנימית של האחר לא לדעה 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו