להיפגש עם הטוב שבתוכך יוצר יציבות ואז ניתן גם להיפגש עם הנק. הרחוקות שבי

מחויבות להיות בתנועה תמידית והתחדשות

ככל שאתה מתקרב, אתה רואה את המרחק לעבודה

אם זכית לראות מרחק - זאת ממש העבודה והמתנה מה'

נק. ההכנה - להיות חזק בדעתו שלא יפול

נופלים מכיוון שכבר חושבים שהתחלנו ונפלנו - כביכול

כל מה שאני עובר - אלוקי

מתקרב ומתחבר כדרך חיים

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו