הגעה לחרות דרך יבעיר החמץ

החרות נקנת ע"י הנשמה היצוקה במהות העצמית שלנו

החמץ הינו העיכובים בדרך לגילוי נשמתנו - הדמיונות, גאוה, תדמית, כניעה לעולם...

מצה - מצא את עצמיותו

חמץ - החמיץ את המפגש עם עצמו

הפער - שעדיין לא מקבלים עצמנו כאלוקיים

מדד לגילוי שלי - רצף נוכחות בלהיות אתה בכל מקום ובכל מצב

כשנאמנים לעצמי/צלם האלוקי שבי - יש מגמה וערך לחיי

מתוך פעולות האכילה יש התעוררות לקירבת ה'

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו