מלא כל הארץ כבודו

וה' נמצא פה איתך...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו