@$ ניגון @$

למצוא את החירות - לצאת לחופש פנימי

חירות - מציאות קיימת - העבודה להשיג אותה

הרב קוק - החירות נקנת ע"י חירות הנשמה

החרות המהותית - הרוח הנישאה שהעם מתרומם לעצמיות פנימיותו, לתכונה האלוקית שבתוכו

@$ ניגון @$

חירות - נאמן לעצמיות הפנימיות שלו - לחיות חיים נשמתיים

גלות - ניתוק מנקודתי הפנימית/המהותית

שמירת המרכז הפנימי שלי - לא לצאת החוצה

צביקה משתף...

לשהות באי ודאות.

חירות - מפגש אלוקי עם העכשיו

מסבב כל עלמין - מבט ה' מתוך החיצוניות (אל מסתתר), דיבור ה' אלי מבחוץ פנימה, נמצא בכל טומאתם

ממלא כל עלמין - מה שנובע מפנימיותך / שיחה אישית מה' יתברך

סיפור על נתן שרנסקי - יום העצמאות בבית הכלא בסיביר / אני בן חורין נאמן לאמונתי

"מה נשתנה" - הקושיות כלי לשפע בתנאי שהיא נובעת מעומק ליבך

סימני טהרה - כסכסת - קושיות בעבודת ה' - סימן לטהרה, יצירת כלי לשכל פנימי

מספק תשובות לקב"ה לא לעולם...

יאיר משתף...

יצירת חלל פנוי בשביל הקושיות והמילוי.

חיפוש חמץ - התבוננות עצמית, אבל מתוך אור הנר וגודל הנשמה (לא מתוך קטנות וירידה עצמית)

יהונתן/יאיר - שיתוף

יש לברר מה השאלה האמיתית שלך...

סיפור של קרליבך לסיום - סדר הפסח של מוישלה שואב המים....אי אי אי....

@$ ניגון @$

תרגיל / ריקוד לשפע.... מה שעין לא ראתה, קשה לתאר... :-)

גוד שבס...

 

 

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו