צביקה - סיום מסכת סנהדרין

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו