אורי משתף - זיהוי שפועל

הכבדות היא לא תוצאה, היא היחס שלך כלפי הזיהוי

שואלים בשמיים - האם קבעת עיתים לתורה, לא כמה הספקת

הציר - זיהוי עם קבלה

הרצון - מושבו בלב  - עמידה מתוך חפץ לב

המפגש עם ה' / שבר מעורר את הקשר

שיחות הר"ן - חי / כ

להתאמץ להיות בשמחה - ע"י רוח שטות

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו