הרגשת ה' בכל הקומה שלנו

דרך המלך - האדמור מפיסצנה - נח

תחושת הרשימו אחרי התפילה

הכנעה אמיתית - לאור הנשמה על פני הגוף

הרפיית עצמו/הכרת עצמי וכך הגעה למקום שהוא יותר גבוה ממה שהוא מכיר

התבטלות והכנעה לעצמותו

נשימה - אור מקיף לפנימי ולמקיף 

גמר התיקון - להגיע שאור הנשמה משפיע על הגוף

ככל שנכנסים פנימה האוויר מתנקה

@%@ ניגון שמימי @&@

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו