ביציאה מן המיצר - לא לאתגר יותר מידי

הירידות הן בשביל לצאת ברכוש גדול

לחושך אין תכלית בפני עצמו, אלא לאור היוצא ממנו

"הרכוש" כזיהוי רוחני, חסרון והשלמתו -  במימדים השונים נפש, רוח, נשמה

עיקר הגאולה - לקיחת עצמות יוסף - קברי צדיקים

השתקת מחשבות ורצונות בשביל קבלת השראה ממרום

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו