כל דבר בקדושה מצריך הכנה והזמנה - של הרצון - כח מניע

אתגר - איך הרצון שלי מחובר לעשייה הבסיסית שלי כעת

מושב הרצון בלב - ואת הלב צריך ללבב...

איך אני יוצא מחנוכה קצת אחרת...עם יותר כוחות...

אומץ רוחני - לדרוש את הדברים הכי גדולים למרות שאנחנו עושים קצת - השתדלות והרפייה

זמן - לבוש רוחני

חנוכה - הארת ההוד

פורים וחנוכה (נצח / הוד) כהכנה לגלות שהייתה צפויה

גלות הנפש/המהות שלנו מעצמינו

הוד 1. הודיה על הכרת הטוב (חיצונית- על חסרון ופנימית- על עצם הקיום)

2. הודאה על האמת / /הכנעה לאמת לאי הידיעה

...באתי להיות מחובר לאמת...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו