אין מניעות שאתה לא יכול עמוד בהן...

וחייב לעבור דרך בלבולים וספקות "ליבי סחרחר"

בשביל לחפש ולבקש את הרצון הטוב

כך ה' עושה ורוצה

** אורי מתעורר - תפילון **

ע"י הבקשה והחיפוש יקבל עליה וישיג את מידת רחמיו הרבים...

שיחות הרן - י"ב : בלבולים ומניעות להעומדים לכנוס בעבודת ה'...

קשה להם - והיגיעה זה בחינת קורבנות - תפילה

והכל מאת ה' - להבין איך ה' יוצר איתנו קשר...

** יחיאל מספר איך היה לו באומן **

@& ניגון @&

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו