בין הפרט לכלל - תפיסה בחלק מהאחדות, תופס בכולה. מקיים מצווה אחת, מקיים כולן

ספר במדבר - ספר הדרך - המתאר את עולמנו

ללמוד לדייק בדרך

לדרך 2 ביטויים - עלייה וירידה, גילויים והסתרות

עליות וירידות הן אמצעי - תנועת חיים - להתקרבות לה'

בכל מקום שנמצא יהודי - נמצא איתו ה' יתברך

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו