כל המייחלים לה' - המייחלים דיקא !

מה שחסר לך תיתן

ממקומנו לבקש את ה' - להעלות הכל לה'

העבודה באה מעצמה / מעצמך - כמו גלים

רמב"ם הלכות תפילה - פרק אהבה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו