מסעי

במהלך המסע שומרים על קשר עם המוצא....

לחפש מפגש עם אנשים ודיבור על האמת והתכלית.

הכל זה שיחה עם ה

לא יודע... אבל איתו....

לפגוש את עצמך דרך המציאות

אחריות אישית לתיקון

אחריות על הרצון - מי יכול לקרוא לעצמו עבד ה' ? (מוהר"ן)

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו