אחדות - עדינות ועומק - מציאת נקודת ההזדהות. ונשיאת הפכים

פרשה / מוהר"ן - דגל מחנה דן מאסף לכל המחנות

מעורר לתפילה בכוונה, לאסוף את פיזור הרצונות, מחשבות ונפשות ולקבצם לתפילה

דיבור של קשר עם המחשבה (ולב) - זיווג

איסוף לתוך התיבה/אות - עולם/נשמות/אלוקות

פרי הארץ/ רבי מנדל מויטבסק - אדם הינו חלק אלוקה ממעל ממש ויכול להתייחד עם הקב"ה ללא מסך מבדיל

להתלבש באותיות התורה והתפילה - וטועם מעין עולם הבא בעולמנו.

משה צבי נריה על הרב קוק - למד מרבינו נחמן להתבודד, להיות ברשות היחיד בתוך רשות הרבים

שיחות הר"ן / ערה - ישיבה בחדר מיוחד : תחת הטלית, כיסוי סדין, על הספר, חדר ממש...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו